Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2021

System oceniania w ukraińskich szkołach

Obraz
Każdy, kto dzisiaj ma styczność z uczniami z Ukrainy powinien wiedzieć jak czytać ich tabele ocen. Ten artykuł dedykuję nauczycielom oraz dyrektorom szkół podstawowych. W 2000 r na Ukrainie wprowadzono reformy i wprowadzono 12-punktowy system oceniania w 4 stopniach przyswojenia materiału. 1) pierwszy stopień - początkowy - 1-3 pkt  /kiedy odpowiedź ucznia jest fragmentaryczna i uczeń wykazuje podstawową wiedzę na dany temat/ 2) drugi stopień - średni - 4-6 pkt /uczeń potrafi odtworzyć podstawowy materiał, potrafi wykonać zadania według wzoru, posiada elementarną wiedzę na dany temat/ 3) trzeci stopień - dostateczny/wystarczający - 7-9 pkt /uczeń zna pojęcia, zjawiska zachodzące pomiędzy nimi, potrafi wyjaśnić i uzasadnić różne procesy, analizuje, uogólnia. odpowiedź ucznia jest prawidłowa, sensowna/ 4) czwarty stopień - wysoki - 10-12 pkt  /uczeń posiada ugruntowaną wiedzę, potrafi ją zastosować w zadaniach, samodzielnie wykonuje zadania w różnych sytuacjach, wykazuje się własną twórc