Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2016

Czary mary czyli kiedy O wymawia się A

Obraz
Język rosyjski  jest jak magia - widzisz "O", a czytasz "A" - widzisz "Ó" i czytasz "O". O co chodzi? Chodzi o akcent, który w językach wschodniosłowiańskich nie jest stabilny. W jednym słowie akcent może znajdować się na początku albo na końcu słowa. W podręcznikach do nauki języka rosyjskiego zaznaczone są akcenty '. Akcent zawsze umieszcza się w słowie nad jedną samogłoską, którą należy wymawiać dłużej. Kiedy w słowie jest akcent nad Ó czyta się tę samogłoskę jak "o", w innej pozycji O będzie wymawiane jak A lub coś podobnego, np: молокó - [małako] корóва - [karowa] хорошó - [charaszo] холод и льник - [chaładilnik] воротн и к - [waratnik] Warto zaznaczyć, że "O", które znajduje się na końcu jest redukowane, tzn. nie wymawia się ani jak "o", ani też jak "a", po prostu jest jakby "niedomówione" np.: сл а бо - [słabæ] м а ло - [małæ] Lista ciekawych słów do p

Czary mary czyli kiedy Г zamienia się w В

Obraz
Tak już jest z językami słowiańskimi, że wyjątków jest więcej niż reguł ;) Nie jest łatwo opanować cały ten chaos językowy, ale satysfakcja z opanowania tych zasad jest bezkresna, serio! W języku rosyjskim jest kilka archaizmów językowych ze starosłowiańskiego, których nawet Piotr I, ani caryca Katarzyna II, ani nawet współcześni Rosjanie nie byli i nie są w stanie tego zmienić. Łatwo jest zapożyczać z innych języków i modyfikować pod własne potrzeby, niż zmienić to co już istnieje, jest tradycją i/lub normą. Dziś o pisowni i wymowie Г-g, a konkretnie końcówek słów -ого/-его i его - jego. W odmianie zaimków osobowych, liczebników oraz przymiotników, również i w języku polskim, występują formy   w Dopełniaczu (kogo? czego? - nie ma) z końcówkami -ого/-его  np.  przymiotniki r.m.  dobr-ego -- хорош-его;   interesując-ego -- интересн-ого; zaimki r.m. mojego -- моего, twojego -- твоего, его -- jego; liczebniki porządkowe pierwszego -- первого, drugiego -- второго, trze

Rosyjski expresss.... czyli jak porozumiewać się po rosyjsku/ukraińsku nie znając języka

Obraz
Jak się porozumiewać z Ukraińcami nie znając języka ukraińskiego ani rosyjskiego? Trudne ostatnio miałam zadanie, a czy udało mi się osiągnąć minimalny cel - należałoby zapytać osoby przeszkolone.... Ukraińcy bardzo szybko przyswajają język polski, choć wymowa i gramatyka sprawia im trudność, ale opanowanie zasad to tylko kwestia czasu dla nich. A jak Polakom ekspresowo wyjaśnić język rosyjski/ukraiński? Expresem po rosyjsku: 1) zachęcenie do czynności:     Давай / Dawaj! - Давай пойдём! / Dawaj pojdiom! 2) wskazanie na przedmiot, kierunek itp.:     Вот! / Wot! - Вот там! Вот здесь! / Wot tam! Wot zdieś! 3) Potwierdzenie tzn. "przytakiwanie":     Да, Ну да, Хорошо! / Da, Nu da, haraszo! 4) Zaprzeczanie:     Не / Nie (z czasownikami) - не делай, не читай / nie diełaj, nie czitaj      Нет /  Niet - po prostu zaprzeczenie 5) Powitanie i pożegnanie:     привет / priviet (na przywitanie)     пока / paka (na pożegnanie) 6) Czasownik "mie