Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2015

Trener językowy - z przyjemnością!

Obraz
Z dumą spoglądam na kolejnych naszych kursantów, których oddajemy losowi z nadzieją, że świetnie sobie poradzą językowo w każdej sytuacji. Oprócz umiejętności komunikowania się w języku obcym uczymy również mentalności narodu, a ja szczególny nacisk kładę na przełamanie bariery w mówieniu, na odwagę w podejmowaniu działań oraz na kreatywność. Zawód nauczyciela w Polsce jest niedoceniany, w innych krajach np. Norwegii, Szwecji, jest to bardzo prestiżowy zawód. W krajach tych na nauczycielu spoczywa przekazanie wiedzy młodszemu pokoleniu, które powinno odnosić sukcesy w życiu zawodowym, podwyższając standardy życia w swych krajach. No i jak się nie mylę, najwięcej nagród noblowskich otrzymali właśnie mieszkańcy północnych krajów europejskich... W naszej społeczności coraz częściej spotykam się z określeniem trener językowy, coach itp. Dotychczas z trenerami spotykaliśmy się na siłowni i boisku, a tu proszę mamy nawet trenera językowego! Dlaczego "trener językowy"? Dzis

Symultanka czy konsekutywka na spotkaniach biznesowych

Obraz
Jestem zawodowym tłumaczem języka rosyjskiego i ukraińskiego - tłumaczę teksty techniczne zarówno pisemnie jak i ustnie. Tłumaczenia techniczne rosyjskie nie należą do najłatwiejszych, tzn. wciąż musisz być w temacie, interesować się technologiami i stale się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje - musisz być mentalnie i lingwistycznie inżynierem. Nawet jeżeli jesteś już biegły w jednej dziedzinie, to pamiętaj, że życie pisze różne scenariusze i musisz nauczyć się szybkiej, kreatywnej pracy translatorskiej w bardzo trudnych warunkach produkcyjnych.      Zauważam, że w Polsce wszyscy wszystkich poganiają, dzwoni klient prawie że z zadyszką i prosi: Na już, CITO, ekspres, na wczoraj, pilne, musimy to mieć za 15 min .... Lista "wymuszaczy" i "manipulatorów" chyba jest bezkresna   Czy naprawdę 100-stronicową instrukcję obsługi urządzenia lub umowy nie można zaplanować i zlecić tłumaczowi w jakimś realnym do zrealizowania czasie. Zadziwiają mnie opowieści o naszych za