System oceniania w ukraińskich szkołach

Każdy, kto dzisiaj ma styczność z uczniami z Ukrainy powinien wiedzieć jak czytać ich tabele ocen. Ten artykuł dedykuję nauczycielom oraz dyrektorom szkół podstawowych.W 2000 r na Ukrainie wprowadzono reformy i wprowadzono 12-punktowy system oceniania w 4 stopniach przyswojenia materiału.

1) pierwszy stopień - początkowy - 1-3 pkt 

/kiedy odpowiedź ucznia jest fragmentaryczna i uczeń wykazuje podstawową wiedzę na dany temat/

2) drugi stopień - średni - 4-6 pkt

/uczeń potrafi odtworzyć podstawowy materiał, potrafi wykonać zadania według wzoru, posiada elementarną wiedzę na dany temat/

3) trzeci stopień - dostateczny/wystarczający - 7-9 pkt

/uczeń zna pojęcia, zjawiska zachodzące pomiędzy nimi, potrafi wyjaśnić i uzasadnić różne procesy, analizuje, uogólnia. odpowiedź ucznia jest prawidłowa, sensowna/

4) czwarty stopień - wysoki - 10-12 pkt 

/uczeń posiada ugruntowaną wiedzę, potrafi ją zastosować w zadaniach, samodzielnie wykonuje zadania w różnych sytuacjach, wykazuje się własną twórczością, wypracowuje i posiada własne zdanie/

Podczas oceniania uwzględnia się: prawidłowość odpowiedzi, jej logiczność i spójność, jakość wiedzy, poziom przyswojenia wiedzy, umiejętność analizowania, porównywania, klasyfikowania, umiejętność wyciągania własnych wniosków itp.

W klasach pierwszych stosuje się werbalny system oceniania wiedzy, umiejętności i nawyków ucznia, kolejne klasy zgodnie z 12-punktowym systemem.

Poniżej przykładowy formularz Świadectwa Umiejętności ucznia w klasie I.
Miłej lektury!


Elżbieta Cech-Walendowska

lektor języka rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego jako obcego

tłumacz i egzaminator telc


Moscow Club 

Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego

www.moscowclub.pl
Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Kaligrafia po rosyjsku czyli jak poprawnie pisać.

Rosyjski alfabet samodzielnie

Miesiące i pory roku po rosyjsku i ukraińsku - jak zapamiętać!