Europejski poziom biegłości językowej

Co roku organizujemy nowe kursy języka rosyjskiego i ukraińksiego, które oznaczamy poziomami A1, A2, B1, B2, C1, wielu osobom te oznaczenia wydają się być magiczne, niejasne. Dodatkowo, zawsze w czerwcu organizujemy egzaminy TELC na poziomie B2 i tylko osoby zainteresowane mają wiedzę o tym certyfikacie.
A więc pokrótce wyjaśnię o co chodzi.
Oznaczenia od A1-C2 to europejski system biegłości językowej stworzony przez Radę Europy w celu ujednolicenia systemu znajomości języka, dzięki któremu przedstawiając certyfikat językowy na poziomie B2 w urzędzie, uczelni czy firmie np. w CV, od razu wiadomo w jakim stopniu władamy językiem.
Poziom A - biegłość podstawowa czyli użytkownik początkujący, który potrafi się przedstawić, budować proste wypowiedzi na poziomie życia codziennego, potrafi zadawać proste pytania i wyrażać swoje potrzeby;
Poziom B - biegłość średniozaawansowana czyli użytkownik samodzielny, który potrafi opisać zdarzenie, przekazać szczegółowe dane, zadawać pytania, potrafi wyrazić swoją opinię w dyskusji;
Poziom C - biegłość zaawansowana czyli użytkownik zaawansowany, który potrafi zrozumieć obszerne teksty na różne tematy, czytając rozumie konteksty, ukryte znaczenia, wypowiada się płynnie i szybko dobierając odpowiedni zasób słów, formułuje szczegółowe wypowiedzi;

W Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego w Tychach i w Katowicach można zdawać Egzaminy TELC na poziomie A1, A2, B1, B2
Co to jest TELC?

TELC - to the European Language Certificates , czyli system egzaminów z 10 języków europejskich stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WTB z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, która jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe na arenie międzynarodowej.
Egzaminy TELC poziom B1 i B2 są także oficjalnie uznawane przez polską administrację państwową (dziennik ustaw nr 96 z 29 maja 2003), instytucje publiczne i gospodarcze m.in. Chamber of Commerce (Izby Handlowe).
Egzaminy TELC to międzynarodowy dowód umiejętności porozumiewania się w języku obcym akceptowany w krajach Unii Europejskiej. W odróżnieniu od tradycyjnych certyfikatów, najniższy poziom egzaminów TELC odpowiada elementarnemu poziomowi kompetencji językowych. 
Zalety egzaminu TELC

1. Porównywalność -  egzamin zdany np. z języka rosyjskiego na poziomie B2 jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka angielskiego czy włoskiego na tym samym poziomie.
2. Wspólne zasady egzaminowania - certyfikaty językowe w systemie TELC są identyczne dla 10 języków (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, duński, holenderski, portugalski, rosyjski i turecki), a równocześnie zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich 15 krajów uczestniczących w tym programie. To wszystko powoduje, że wszystkie certyfikaty TELC opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają - niezależnie od języka - identyczny zakres sprawności językowych.
3. Komunikacja - główny nacisk nastawiony jest na wyrobienie kompetencji komunikacyjnych, tak potrzebnych w kontaktach prywatnych czy zawodowych. Dlatego certyfikaty TELC adresowane są nie do lingwistów, lecz do np. inżynierów, techników, urzędników, lekarzy, prawników, ekonomistów, a także studentów kierunków nielingwistycznych i do szerokiego grona młodzieży, która nie chce pozostać w tyle za swoimi rówieśnikami z Unii Europejskiej.
Uznawalność certyfikatów TELC 
Certyfikaty TELC zostały akredytowane przez Prezesa Rady Ministrów jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej.
Co daje TELC? Dlaczego TELC?

  • Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.
  • Certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.
  • Certyfikat TELC (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych.
  • Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach  postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. – Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom – B2).
 Dlatego co roku zachęcamy naszych kursantów do zdawania egzaminu na poziomie  B2, wielu osobom już się to udało, więc i ty zdecyduj się.
Zapisy i wpłata na egzamin do 30 kwietnia. Egzamin zawsze w ustaloną z uczestnikami sobotę w czerwcu.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Kaligrafia po rosyjsku czyli jak poprawnie pisać.

Rosyjski alfabet samodzielnie

Miesiące i pory roku po rosyjsku i ukraińsku - jak zapamiętać!